Hjernen er afgørende for vores eksistens som mennesker i en kompliceret og foranderlig verden.

Hjernen hjælper os til at få succes: Den hjælper os til at registrere ændringer i omgivelserne. Den hjælper os til at udforske nye løsninger. Hjernen hjælper os ligeledes til at prioritere blandt opgaver og at fokusere på at løse de vigtigste. Endelig hjælper vores hjerne os til at organisere vores tid og til at sikre en balance mellem arbejde og fritid.

Ved hjælp af hjernen kan vi udskyde vore behov. På den måde kan vi vælge at gøre det der er hensigtsmæssigt på langt sigt, frem for det, det der giver os tilfredsstillelse her og nu. Hjernen kan vende problemer til muligheder. Den kan hjælpe os til at træffe velovervejede beslutninger. Den kan hjælpe os til at vælge fra, når vi ikke kan nå det hele.

Hjernen bruger op til tre gange så meget energi når den arbejder som når den slapper af. Derfor er de fleste hjerner afslappede og inaktive 80-90 % af tiden.

Nyere hjerneforskning har vist, at det er muligt at træne hjernen.

Rosendahl Consulting har indledt et spændende samarbejde med firmaet Khepri ejet af Per Gaarde-Nissen.

Khepri har mange års erfaring med biofeedback og har udviklet en lettilgængelig metode til at træne forskellige former for hjerneaktivitet. Rosendahl Consulting tilbyder nu i samarbejde med Khepri et serie træningsprogrammer. Vi kalder serien for BRαIN FIT.

BRαIN FIT findes foreløbig i tre varianter:

  • BRαIN FIT release Når hjernen kan bruge en pause (for eksempel i forbindelse med stressforebyggelse).
  • BRαIN FIT inspire Når du ønsker at stimulere nytænkning og gode ideer
  • .BRαIN FIT focus Her arbejder du med det intense nærvær, hvormed du kan forbedre (din) verden

BRαIN FIT kan anvendes alene som grundtræning eller som en del af et større forløb (som for eksempel et program til forebyggelse af stress eller styrkelse af en afdelings fokuserings- og eksekveringsevne.)

BRαIN FIT tilbydes enkeltpersoner og grupper.

BRαIN FIT er generel hjernetræning, der kan anvendes til at stimulere den ønskede hjerneaktivitet.

Det er simpelthen fitness for hjernen

Kontakt os og hør nærmere.