​”Plans are nothing; planning is everything”

Citatet tilskrives USA’s 34. præsident Dwight D Eisenhower, der sad i Det hvide Hus i perioden 1953-1961 indtil han afløstes af John F Kennedy.

På dansk kunne citatet lyde sådan her: Planer i sig selv er intet værd. Det er selve planlægningsprocessen, der er afgørende.

Sagt på en anden måde: Hvad nytter det at have en plan, der ser godt ud på papiret, men som ikke er tilstrækkeligt gennemtænkt. Hvad nytter det at have en plan, der ikke rummer klare mål? En plan der ikke er forståelse for eller opbakning til? En plan der ikke eksekveres. En plan hvor konsekvenserne ikke er klare?

Hvad sker der når planen rammer virkeligheden og gør den meningsløs allerede efter nogle få dage?

Uden en stærk planlægningsproces er planen intet værd i mødet med virkeligheden. Det er som bekendt i virkeligheden resultaterne skabes.

En velgennemført planlægningsproces sikrer, at der skabes klare mål, både hvad angår de ønskede resultater og de handlinger der skal udføres, for at nå de ønskede resultater. Den sikrer at opgaverne er prioriterede i forhold til virksomhedens mission og at målene er delmål på vej mod realiseringen af visionen. Den skaber sammenhæng og forbindelse mellem de daglige opgaver og virksomhedens overordnede mål.

Den fælles forståelse, der er en følge af en effektiv planlægningsproces, motiverer den enkelte til at bevare fokus og engagement og derved trække i den ønskede retning, trods de forhold i den virkelige verden, der konstant udfordrer os.

Rosendahl Consulting tilbyder at tilrettelægge og facilitere en effektiv planlægningsworkshop. Når workshoppen er omme har du en klar handleplan, men vigtigst af alt har du sammen med dit team opnået en dybere forståelse for hvilke resultater, der er de vigtigste. Desuden er der skabt gennemsigtighed, klarhed og forståelse for planens elementer. Endelig er hver enkelt blevet engageret og motiveret til at udfylde sin unikke rolle så godt som muligt.

Rosendahl Consulting har gennemført mange planlægningsprocesser, og vi vil gerne støtte dig i at gøre dine processer vigtigere end dine planer. Her er et udpluk af reaktioner fra vore tidligere kunder:

… det var både rigtig sjovt, interessant og særdeles produktivt…

… vi har først og fremmest opnået en fælles forståelse …

… siden workshoppen har vi gjort det vi aftalte – sådan har det ikke været tidligere …

… alle har fået en opgave, nu skal vi bare i gang …