Resultater skabes af mennesker John P Kotter udgav i 1995 artiklen ”Leading Change” – why
Transformation Efforts Fail” på Harvard Business School Press.

John P Kotter udgav i 1995 artiklen ”Leading Change” – why Transformation Efforts Fail” på Harvard Business School Press. I den beskrev han otte separate årsager til at forandringsprocesser ofte fejler helt eller delvis. På den baggrund foreslog han en otte punkts forandringsmodel, som i mange år har været en slags ”golden standard” for forandringsprocesser.

Trods den øgede fokus på forandringsledelse, der tog fart helt tilbage i 1980erne, er det, i følge nye undersøgelser fra Mackinsey & Company, fortsat størstedelen af igangsatte forandringsprocesser, der fejler helt eller delvis. ​

I de senere år er der kommet øget fokus på begrebet ”Change Fatigue”, der malende beskriver hvad en væsentlig årsag til de vigende succesrater kan være. Forandringerne sker så hyppigt og så konstant, at vi trættes ud og ganske enkelt ikke magter at gøre det der skal til, for at vi kommer i mål.

Det er vigtigere end nogensinde at man forstår at forandringer skabes af mennesker og at ting tager tid når man har med mennesker at gøre. Ofte skaber man en følelse af fremdrift ved at springe vigtige stadier over, men afregningen er ubønhørlig. Tager man ikke hensyn til at de mennesker, der skal drive og forankre forandringen er med på vognen så fejler forandringsprocesserne.

Rosendahl Consulting har vi mange års erfaring med forandringsprocesser. Lad os hjælpe din med at skabe forandringer gennem mennesker.