At give og modtage feedback på arbejdspladsen er en udfordring for de fleste.

Udfordringen er så stor at mange ledere, medarbejdere og kolleger vælger helt at lade være. Resultatet er accept af det uacceptable, belønning af det uønskede og undertrykkelse af det der burde fremmes.

Måske har du det ikke godt med at give eller modtage feedback – måske ved du ikke hvordan du skal håndtere det.

Fænomenet ”chefsyge” (CEO syndrome) dækker over det faktum at mange ledere unddrages både de oplysninger og den feedback, der er nødvendig, for at kunne træffe korrekte beslutninger. Jo højere du kommer i hierarkiet, desto mere ”chefsyg” risikerer du at blive. Din evne til at skabe en sund feedback kultur, bestemmer hvor alvorligt ramt du er.

Feedback er selve livsnerven i god performance og målrettet samarbejde. Uden feedback kommer du langsommere til målet, hvis du da overhovedet når frem.

Rosendahl Consulting har gennem de sidste fem år specialiseret sig i feedback. Vi hjælper dig og dit team til at give og modtage feedback – og til at have det godt med begge dele. Vi tilbyder inspirationsforedrag, oplæg, korte kurser og skræddersyede forløb.

Ring eller skriv i dag og bed om et uforpligtende møde om den feedback kultur du ønsker dig.

“Feedback is the breakfast of champions.”
Ken Blanchard

“Champions know that success is inevitable; that there is no such thing as failure, only feedback. They know that the best way to forecast the future is to create it.”
Michael J. Gelb​