​Som leder er du afhængig af kvaliteten af de informationer du er i stand til at skaffe dig.

Forleden læste jeg en artikel i Berlingskes forretningstillæg hvor en virksomhedskonsulent udtalte sig om god og dårlig ledelse. Som konsulenten påpegede afhænger resultaterne af to ting: Virkeligheden og ledelsen. God ledelse giver gode resultater og dårlig ledelse giver dårlige resultater. Det er kvaliteten af ledelsen der ER forskellen.

Artiklen inspirerede mig til at se lidt nærmere på den første del af ligningen, nemlig virkeligheden.

For at ledelsen kan betegnes som god må den naturligvis opfylde en række kriterier såsom: evnen til at vække tillid hos interessenter, evnen til at skildre en attraktiv og spændende vision, evnen til at lægge og eksekvere en strategi og endelig evnen til at organisere og motivere de menneskelige ressourcer virksomheden råder over.

Men det er ikke nok. Hvis ledelsen fejlvurderer virkeligheden på væsentlige områder bliver resultatet ikke godt trods de bedste intentioner. Så heldig er der ingen der er.

Med andre ord afhænger god ledelse også af om vi er i stand til at skaffe os et korrekt eller i det mindste tilstrækkeligt retvisende billede af den virkelighed, der omgiver os.

Vi er jo godt klar over at virkeligheden findes. Det fortæller vore sanser os. Men samtidig er det jo også indlysende rigtigt at ingen kan tage patent på at kende virkeligheden. To mennesker oplever aldrig den samme virkelighed.

Ledere har en indbygget tilbøjelighed – der ofte følger med udnævnelsen – til at mene at deres opfattelse af virkeligheden er den rette. Sandheden er desværre at ingen er så langt fra virkeligheden som netop lederne. Hvor medarbejderen i frontlinjen oplever virkeligheden hver dag, oplever de fleste ledere ikke virkeligheden, men en filtreret virkelighed. Lederens virkelighed skabes af informationer, der ikke er virkeligheden men er abstraktioner og symboler.

Ledere der vil kende virkeligheden må udvikle både holdninger og færdigheder der kan hjælpe ham eller hende til at opnå så mange og så relevante og så lidt filtrerede informationer som muligt.

Evnen til at komme tæt på virkeligheden afhænger af primært seks forhold:

  • Accept af uvidenhed
  • Accept af forskellige opfattelser
  • Evnen til at skabe rum for udveksling af informationer
  • Evnen til at spørge ind
  • Evnen til at lytte uden filtre
  • Evne til at kommunikere synergisk

Rosendahl Consulting tilbyder ledere på alle niveauer hjælp til at afdække virkeligheden og dermed bane vejen for gode resultater.

Vi tilbyder skræddersyede kurser, coaching og assistance i konkrete opgaver.