​Sammenhængskraft skaber resultater

Er sammenhængskraften og den sociale kapital stor i din organisation?

Begrebet social kapital sættes på dagsordenen i mange organisationer disse år. Det er forståeligt, da social kapital drejer sig om det, organisationen kan udrette i kraft af stærke relationer mellem organisationens medlemmer.

Ved at øge og udnytte værdien af stærke relationer og ressourcer opnås gevinster i form af øget trivsel, kvalitet, produktivitet og evne til at skabe innovation.

Ønsker du at skabe bedre resultater i din organisation er fokus på den sociale kapital af allerstørste vigtighed.

​Har din organisation normer og værdier, der understøtter eksekveringen af organisationens overordnede strategi og konkrete målsætninger og er disse normer kendt og værdsat af medlemmerne i din organisation

​Eksisterer der grundlæggende tillid i din organisation både på langs og på tværs? Tillid mellem mennesker øger arbejdsglæden, fremmer innovation og mindsker konflikter. Tillid giver hurtige beslutningsprocesser og er penge på bundlinjen.

​Netværk er nøglen til innovation. Med et stort netværk repræsenterer hver enkelt medarbejder en større værdi for virksomheden. Det gælder både det netværk du kan skabe internt i virksomheden og som kan nedbryde silo tænkning og sub-optimering og det netværk, der giver organisationen adgang til ny og anderledes viden, ideer og færdigheder og dermed baner vejen for værdiskabende synergi.

Rosendahl Consulting tilbyder at gøre noget for sammenhængskraften i din organisation hvad enten det drejer sig om en afdeling, et funktionsområde eller hele organisationen.

”Jeg vil gerne sige tak for et veltilrettelagt og veludført medarbejderseminar. Det har afgjort udbygget og skabt helt nye relationer på tværs og dermed givet os et kvantespring fremad i relation til at integrere mange nye medarbejdere, så vi hurtigere kommer frem til en sammenhængende og ensartet indsats.”

Rolf Kjærgaard, Vicedirektør, Vækstfonden

Kontakt os og hør nærmere.